Početna / Servis

Servis

Secomp Servis se bavi pružanjem usluga servisa kompjuterske opreme u garantnom i vangarantnom roku. Usluge servisa vršimo u najkraćem mogućem roku od momenta prijema neispravne opreme. Usluge servisa se vrše u prostorijama naše firme, kao i na lokaciji klijenta. Naše usluge se odlikuju brzom reakcijom, efikasnim pronalaženjem i brzom sanacijom problema. Godišnji ugovori o održavanju i servisiranju najrazličitije računarske opreme predstavljaju odličnu opciju firmama koje ne trpe zastoje u svakodnevnom radu. To je posebno izraženo u malim i srednjim preduzećima, koja najčešće nemaju zaposlenog u oblasti informacionih tehnologija. Neke od usluga servisa opreme koje smo u prilici da vam ponudimo su:

Projektovanje mreža je veoma opsežan i ozbiljan posao, koji zahteva pre svega dobro planiranje uzevši u obzir sve zahteve korisnika. Pre nego što pristupimo izvođenju radova na postavljanju kablova i ostale opreme, vršimo izradu projekta mreže. Jedan takav projekat sadrži procenu utroška materijala, rokova za izvođenje radova, trase kojima će se kablirati prostor, pozicije IT opreme i naravno troškove radova. Naša firma radi projektovanje, kao i samo izvođenje radova na terenu. Radimo sa najkvalitetnijom pasivnom opremom (ormani, kablovi, konektori) i aktivnom opremom najboljih svetskih proizvođača.


Održavanje hardvera je neophodno za besprekorno funkcionisanje računara. Da bi se sprečili teži kvarovi, gubici podataka neophodno je preventivno pregledanje računarskih komponenti.


Održavanje operativnog sistema je takođe jedna od bitnih stvari za ispravno funkcionisanje računara. Preventivnim donošenjem računara sprečavate mnogo veće probleme poput gubitka važnih podataka.


Zaštita od virusa je posao kojim se svakodnevno susrećemo. Svaki računar povezan na internet je potencijalna meta za hakere i viruse. Ne postoji 100% sigurna zaštita od virusa, ali postoje načini da se mogućnost zaraze virusom svede na minimum. Preporučujemo nekoliko stepena zaštite:

  • Redovan “update” sistema sigurnosnim zakrpama
  • Instalacija antivirus softvera
  • Edukacija korisnika računara

U slučaju da dođe do zaraze postoje načini za otklanjanje nastale štete, naše iskustvo u toj oblasti je ogromno.


Servis kompjuterskih uređaja podrazumeva dijagnostiku i popravku periferija kao što su monitori, štampači, skeneri, digitalne kamere i fotoaparati.


Spašavanje izgubljenih podataka sa medija koje nastaje usled slučajnog brisanja podataka, otkaza opreme ili kao posledica strujnog udara. Mediji sa koji vršimo spašavanje su Harddiskovi, CD/DVD mediji, USB flash uređaji i svi tipovi memorijskih kartica.


Projektovanje i izvodjenje sistema tehničke zaštite – postavljanje sigurnosnih kamera i alarmnih sistema bilo da se radi o velikim i kompleksnim objektima, bilo da se radi o porodicnim objektima.Posedujemo licencu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za poslove montaže, obuke,održavanja i puštanje sistema tehničke zaštite u rad.


Implementacija poslovnog sofvera i E-kasa – Implementiramo kompjuterske programe za kompletnu podršku u praćenju poslovanja malih i srednjih preduzeća. Programi organizuje celokupnu poslovnu evidenciju na jednom mestu i omogućavaju Vam brz i jednostavan uvid u svaki segment Vašeg poslovanja. Veliki broj zadovoljnih korisnika, pravnih lica, dokazuje pouzdanost i sigurnost poslovnih softvera. Tačnost i preciznost programa smanjuju faktor ljudske greške, što Vam omogućava bolju kontrolu poslovanja.

Angažujte nas kad planirate svoj razvoj ili kad imate problem.

Loading...